Wat doen we?
Mediumsetting Kentalis

Met ingang van 1 augustus 2021 werkt de Regenboog nauw samenwerken met Kentalis en zijn wij een mediumsetting geworden. De...
Meer informatie

Muziek in de klas

Ons muziekonderwijs wordt mede vorm gegeven door deelname aan ‘Muziek in de Klas (MIK)’. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen...
Meer informatie

De Vreedzame School

De Regenboog is al meer dan 10 jaar een vreedzame school. De Vreedzame school is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en...
Meer informatie

Taalschool

Technisch- en begrijpend lezen, spelling en woordenschat hebben in ons onderwijs een centrale rol. Een goede taalbasis is essentieel voor...
Meer informatie

Brede school Tiel -Oost

Onze school maakt, samen met de Achtbaan en de PWA, deel uit van de Brede School Tiel-Oost. Deze brede school...
Meer informatie

Sportfriends

De sportdocenten van SportFriends geven gymlessen in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij hebben een afgeronde opleiding Lichamelijke Opvoeding...
Meer informatie