Focus op taal

Technisch- en begrijpend lezen, spelling en woordenschat hebben in ons onderwijs een centrale rol. Een goede taalbasis is essentieel voor alle andere schoolvakken.