Schooltijden

Schooltijden

Wij werken volgens het 5 gelijke dagen model. De leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.15 uur naar school. De leerlingen van groep 1 zijn elke vrijdag vrij.

Voor alle groepen is de inloop van 8:20 tot 8:30. Om 08.30 uur wordt er met het lesprogramma gestart.

Gymtijden

Dag Groep Waar tijd opmerking
Maandag  1/2 A Speellokaal Regenboog 12:30 - 13:15  
   1/2 B Speellokaal Regenboog 13:15 - 14:00  
Woensdag    3 Meeslaan 12:00 - 12:45  
    7/8 Meeslaan 12:45 - 14:15 Zelfstandig naar huis
Donderdag    6 Meeslaan 8:30 - 10:00 Zelfstandig naar gymzaal of vanaf school met leerkracht om 8:15
    4/5 Meeslaan 10:00 - 11:30  
     3 Meeslaan 11:30 - 12:15  


Na schooltijd

De leerlingen die dat willen, mogen na schooltijd tot 15:00 uur op het plein spelen.

Klik hier voor de schoolvakanties en studiedagen.