Onze school

De Regenboog is een kleine school in de wijk Tiel-Oost.
Onze school wordt bezocht door ongeveer 120 leerlingen, verdeeld over 6 groepen.
De kinderen komen uit de directe omgeving van de school.
Onze populatie bestaat uit een mooie mix van kinderen met ieder hun eigen achtergrond en cultuur.
Ons aanbod hebben wij zoveel mogelijk afgestemd op onze leerlingen.
We zijn een VVE school en we werken volgens het concept van De Vreedzame school

De Regenboog kenmerkt zich door:
- Veel aandacht voor het pedagogisch klimaat waarin het concept van De Vreedzame School een belangrijke plaats inneemt
- Gedifferentieerd en passend onderwijs
- Het werken met moderne methodes
- Leerkrachten en directie die makkelijk te benaderen zijn door ouders en leerlingen
- Een open werksfeer
- Extra aandacht voor taalonderwijs
- De Regenboog maakt deel uit van de "Brede School Tiel Oost"
Samen met de andere participanten wordt er hard gewerkt aan de inhoud en uitvoering van dit concept.