Medezeggenschapsraad

De MR heeft zowel een adviserende als een beslissende taak (toestemmingsrecht), afhankelijk van het onderwerp.

De Regenboog heeft al jarenlang een MR die meedenkt, ideeën inbrengt, adviseert en, indien van toepassing, constructieve kritiek levert. Voor de school is dit zeer waardevol. Zo zorgen we er samen voor dat onze leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.

Schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit:
Personeelsgeleding:
Marielle van de Graaf
Susan van Buuren

Oudergeleding:
Pascal van Diejen (voorzitter)
Mirjam Klijnstra

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school.

MR bereiken