Brede school Tiel -Oost

Onze school maakt, samen met de Achtbaan en de PWA, deel uit van de Brede School Tiel-Oost. Deze brede school wil kinderen van 0-12 jaar de gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen. Het gaat hierbij zowel om het fysieke als het sociale en cognitieve vlak.

Een onderdeel van de brede school is de Brede School Academie (BSA). Talentvolle kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen hieraan meedoen en krijgen 1 x per week extra les op een andere locatie. Zij krijgen een uitdagend aanbod op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld.

De brede school biedt ook naschools programma voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8, zoals programmeren, technieklessen, natuurlessen, activiteiten rondom boeken en een uitgebreid sportaanbod. Deelname aan de naschoolse activiteiten is gratis. De locatie kan per activiteit verschillen. De brede school heeft ook een website: www.bs-tiel.nl.