De Vreedzame School

De Regenboog is al meer dan 10 jaar een vreedzame school. De Vreedzame school is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn.

De vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren:
- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
- constructief conflicten op te lossen
- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
- open te staan voor verschillen tussen mensen

Op de Regenboog hebben wij een grondwet. Wij verwachten dat iedereen die zich in de school beweegt zich aan deze grondwet houdt:

Bij ons op school:
1. Zijn we aardig voor elkaar en helpen we elkaar.

2. Hebben we respect voor elkaar

3. Is het rustig in het gebouw

4. Zorgen we voor een gezellige en veilige sfeer

5. Hoort iedereen erbij

6. Werken we aan het een nette school