Stabiel medewerkersteam

Een luxe in tijden van lerarentekorten, dat beseffen we maar al te goed: ons stabiele leerkrachtenteam. Vele van hen werken al meer dan tien jaar op de Regenboog, waar we erg trots op zijn. Vergeet ook onze ondersteunende krachten niet: de onderwijsassistenten, leraarondersteuners, intern begeleider en studenten (die wij collega's in opleiding noemen). Zij zorgen ervoor dat de leerkrachten die voor de klas staan zich zo veel mogelijk op het onderwijs kunnen richten.