Missie en visie

Onze visie is samen te vatten in een aantal kernbegrippen: 
Respect voor iedereen, plezier in leren, verantwoordelijkheid, samen sterk, nooit opgeven en samen betrokken

Respect voor iedereen
Op onze school koesteren we diversiteit en leren we onze kinderen anderen te respecteren, ongeacht achtergrond of opvattingen.

Nooit opgeven
We moedigen doorzettingsvermogen aan, zodat kinderen obstakels overwinnen en zelfvertrouwen opbouwen.

Samen sterk
Een hechte gemeenschap waarin kinderen, ouders en leraren elkaar ondersteunen en samen groeien.

Plezier in leren
We streven ernaar een positieve leercultuur te bevorderen, waarin leren een plezierige en boeiende ervaring is.

Verantwoordelijkheid nemen
Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te dragen, waardoor ze positief bijdragen aan de school en de maatschappij.

Samen betrokken
Ouders en leraren werken samen om een ondersteunende omgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en leren.