https://regenboog-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Stichting OPO-R Regenboog

Medezeggenschapsraad

De MR heeft zowel een adviserende als een beslissende taak (toestemmingsrecht), afhankelijk van het onderwerp.

De Regenboog heeft al jarenlang een MR die meedenkt, ideeën inbrengt, adviseert en, indien van toepassing, constructieve kritiek levert. Voor de school is dit zeer waardevol. Zo zorgen we er samen voor dat onze leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.

Schooljaar 2022-2023 bestaat de MR uit:
Personeelsgeleding:
Jeannette Jansen
Susan van Buren
Ingrid Kramer-Freher

Oudergeleding:
Sabah Boudkhil
Pascal van Diejen (voorzitter)
Mirjam Klijnstra

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school.

MR bereiken

Heeft u een vraag, opmerking of een goede tip. Via dit formulier kunt u de MR van de Regenboog bereiken en een berichtje sturen.