Voor het eerst naar school

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal hiervoor met u een afspraak maken. Voorafgaand aan dit gesprek vult u een ‘praatlijst’ in. Dit is een vragenlijst met wat kennismakingsvragen over uw kind. De leerkracht zal ervoor zorgen dat u deze lijst krijgt. 

De leerkracht vertelt tijdens dat gesprek hoe een schooldag in de kleutergroep eruitziet. In overleg met u worden er een aantal wenmomenten afgesproken. Uw kind mag de hele dag komen wennen.

Onze school heeft een 5 gelijke dagen rooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen met de groepsleerkracht op school overblijven. Hiervoor nemen de kinderen zelf een lunch, fruit en drinken mee.