https://regenboog-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Mediumsetting Kentalis | Stichting OPO-R Regenboog

Mediumsetting Kentalis

Met ingang van 1 augustus 2021 werkt de Regenboog nauw samenwerken met Kentalis en zijn wij een mediumsetting geworden. De samenwerking richt zich op leerlingen uit Tiel en de directe omgeving, die een ondersteuningsarrangement nodig hebben voor taalontwikkelingsstoornissen. Dit betekent dat deze leerlingen bij ons regulier onderwijs volgen en bij ons zijn ingeschreven.En met de specialistische ondersteuning van Kentalis kunnen deze leerlingen met TOS naar een ‘gewone’ school met bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden.

In principe bieden wij deze ondersteuning al en is het voor de Regenboog niet nieuw of anders werken. Het verschil is alleen dat de leerlingen die nu al op onze school zijn ingeschreven, door deze nauwere samenwerking meer begeleiding krijgen. Ook kunnen wij intensiever gebruik maken van de diensten van Kentalis. Kennis delen en in de praktijk brengen.

De Regenboog heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onderwijsplek, die tegemoet komt aan de behoeften van kinderen met taal- en spraakproblemen. Onze medewerkers krijgen door de nauwere samenwerking meer inzicht in de problematiek en leren hoe les te geven aan leerlingen met een TOS. Zo wordt de expertise van het speciaal en regulier onderwijs uitgewisseld, waar alle leerlingen van profiteren.