WIE ZIJN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

De Regenboog is een kleine school in de wijk Tiel-Oost. Onze school wordt bezocht door ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 7 groepen.

 

De school wordt bezocht door kinderen uit de directe omgeving van de school. Onze populatie bestaat uit een mooie mix van kinderen met ieder hun eigen achtergrond en cultuur. Ons aanbod hebben wij zoveel mogelijk afgestemd op onze leerlingen.  We zijn een VVE school en we werken volgens het concept van De Vreedzame school. Verder is er de laatste jaren veel aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen.

 

De Regenboog kenmerkt zich door:

- Veel aandacht voor het pedagogisch klimaat waarin het concept van De Vreedzame School een belangrijke plaats inneemt

- Gedifferentieerd onderwijs, dat de komende jaren uitgebouwd gaat worden naar passend onderwijs.

- Het werken met moderne methodes

- Leerkrachten en directie die makkelijk te benaderen zijn door ouders en leerlingen

- Een open werksfeer

- Extra aandacht voor taalonderwijs

 

De Regenboog maakt deel uit van de Brede School Tiel Oost. Op dit moment wordt er samen met de andere participanten hard gewerkt aan de inhoud en uitvoering van het concept en de school is recentelijk verbouwd.