WIE ZIJN WIJ?

De Vreedzame School

De doelstelling:

De school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap waarin alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, zich verantwoordelijk voelen en keuzes kunnen maken.

 

- De school is de plek bij uitstek waar goed burgerschap kan worden aangeleerd.

- De school heeft een pedagogische taak om bij te dragen aan de sociale vorming en sociale competenties van leerlingen.

- We werken structureel aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen.

- We vinden het belangrijk hoe leerlingen met elkaar en met ons omgaan.

- Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige volwassenen, die vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes durven te maken.

 

De lessen:

In iedere groep wordt wekelijks een les Vreedzame School gegeven.

 

De lessen zijn verschillend van inhoud, er komen verschillende onderwerpen aan bod bijvoorbeeld:

v     verschillen tussen mensen,

v     communicatie,

v     conflicten,

v     gevoelens,

v     samen spelen en delen,

v     sociale vaardigheden.

 

Iedere bouw heeft een eigen lesprogramma. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

 

Het werken met mediatoren:

Jaarlijks wordt een aantal leerlingen uit groep 6, 7 en 8 opgeleid als mediator.

- Een mediator is iemand die anderen helpt bij het oplossen van hun conflict,

- Op school kan de leerkracht dat zijn, op deze school worden leerlingen opgeleid tot mediator,

- Zij helpen andere leerlingen bij het oplossen van hun conflicten,

- In een training worden zij opgeleid tot mediator.

 

Opstekers en afbrekers:

Een opsteker: iets positiefs over iemand zeggen

Een afbreker: iets negatiefs over iemand zeggen.

Wij zijn er op gericht dat er opstekers gegeven worden aan elkaar, het is voor iedereen fijn om een opsteker te krijgen!

 

In iedere groep wordt hier heel expliciet aandacht aan besteed.

Voorbeelden:

- Een opstekerclub: een groep kinderen die heel veel opstekers aan andere kinderen geeft.

- Opstekerdoos, de hele week kunnen de leerlingen opstekers voor elkaar in de doos stoppen, aan het einde van de week worden alle opstekers voorgelezen.

 

Verantwoordelijkheid van de leerlingen:

Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij te brengen.

 

Verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving.

 

Door kinderen het vertrouwen te geven en door ze de ruimte te geven voor hun eigen ideeën, versterk je het verantwoordelijkheidsgevoel.  In de Vreedzame School zitten heel veel elementen die een beroep doen op de verantwoordelijkheid van kinderen.

 

Duidelijke regels:

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan.

 

Voor een goede sfeer zijn schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen.

 

- Regels en afspraken worden samen met de kinderen gemaakt.

- In veel groepen worden deze vastgelegd en ondertekend door de leerlingen en leerkrachten. De gemaakte afspraken en regels worden in de klas opgehangen.

- Een van de uitgangspunten van de Vreedzame School is dat de leerlingen elkaar aanspreken op gedrag, dit gebeurt dan ook regelmatig.