ONDERWIJS

Lezen

In groep 1/2 wordt veel aandacht besteed aan het fonemisch bewustzijn. Ons onderwijs is gericht op het voorbereidend lezen, kinderen maken bijvoorbeeld kennis met geschreven taal, leren letters, leren de structuur van tekst (woorden en zinnen). Dit alles gebeurt spelenderwijs met behulp van de klankkast.

 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. We noemen dit het aanvankelijk lezen. Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen. Een groot deel van de onderwijstijd in groep 3 gaat naar het leren lezen.


Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methode Lekker Lezen. Dit gebeurt zowel zelfstandig als onder begeleiding van de leerkracht. Deze methode loopt door tot en met groep 8. Vanaf groep 4 komt er ook begrijpend lezen bij. We werken met de methode Goed Gelezen. Dit is een methode voor begrijpend en studerend lezen. In de groepen 7 en 8 ligt de nadruk op studerend lezen.


Naast het bevorderen van het technisch en begrijpend lezen brengen we de kinderen zoveel mogelijk liefde voor het boek bij. Er wordt in alle groepen veel voorgelezen en we hebben activiteiten die in het kader staan van leesbevordering. We worden hierbij ondersteund door een Lees-/ Mediacoach van de bibliotheek.