ONDERWIJS

Muziek in de klas

   


Muziek in de klas maakt muziek bereikbaar voor ieder kind in Gelderland. Wij hebben als Pilotschool meegedaan, tot 2013 leerden vierduizend kinderen in acht gemeenten onder schooltijd een instrument bespelen.


Voor onze school is MIK een verrijking voor het onderwijs, het draagt bij aan de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn heel trots dit aan ons onderwijsconcept toe te mogen voegen. Leerlingen krijgen muziekles van een professionele muziekdocent, gewoon in hun eigen klas. Plezier in muziek en samenspel staan hierbij voorop. De meester of juf doet actief mee en ook ouders worden betrokken bij lessen en uitvoeringen. De leerlingen, ouders en leerkrachten hebben hier met veel enthousiasme aan gewerkt.

 

Inmiddels heeft de derde groep 4 het kennismakingsjaar afgesloten. De leerlingen van groep 5 en 6 hebben het schooljaar afgesloten met een heel mooi optreden in de Betuwehal en verder kregen de kinderen van groep 3 om de week een les algemeen muzikale vorming onder begeleiding van een professionele docent van de Plantage. Het derde MIK jaar is nu afgesloten en hiermee sluiten we ook de pilotperiode af.


In het schooljaar 2013-2014 zal het project voortgezet worden op onze school. De muziekschool en de basisscholen slaan hiertoe de handen ineen. Groep 3 en 4 krijgen om de week een les algemeen muzikale vorming onder begeleiding van een professionele docent van de Plantage. In groep 5 maken de leerlingen kennis met verschillende instrumenten. Groep 6 is een verdiepingsjaar. Kinderen gaan dan aan de slag met een vast instrument. Vanaf groep 7 kunnen de leerlingen de muzieklessen tegen gereduceerd tarief op de Plantage voortzetten.

 

Vanaf dit schooljaar hebben wij een eigen schoolorkest dat wekelijks oefent buiten schooltijd onder leiding van een professionele docent van de Plantage.