ONDERWIJS

Wereldoriëntatie

Op veel momenten wordt er met de kinderen gesproken over de wereld om ons heen. Dit gebeurt tijdens de lessen aan de hand van methoden, maar ook door middel van groepsgesprekken, spreekbeurten, werkstukken, schooltelevisie, excursies en gastlessen.


Vanaf groep 3 werken we met de volgende methoden:
– natuuronderwijs: Natuurlijk en Nieuws uit de Natuur;
– aardrijkskunde en topografie: Hier en daar en Wereldzaken;
– geschiedenis: Bij de tijd;
– verkeer: de verkeerskranten van 3VO.