ONDERWIJS

Nederlandse taal

Vanaf groep 4 werken we met de methode Taalactief. Het taalonderwijs is veelomvattend en een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Er wordt aandacht besteed aan woordenschat, spreek- en luistervaardigheid, spelling, taalbeschouwing, et cetera. Kinderen leren verhalen schrijven, werkstukken maken en spreekbeurten houden.