ONDERWIJS

Ons onderwijs

De Regenboog werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen zijn verdeeld in jaargroepen en hebben een of twee vaste leerkrachten, in een aantal groepen ondersteund door een onderwijsassistent. Op onze school werken we vaak in combinaties van verschillende jaarklassen in één groep.

 

Een combinatie van diverse werkvormen


Klassikale les

Klassikale lessen dienen om instructie te geven over de leerstof en de opdrachten en om de gemaakte opdrachten te bespreken.

 

Verlengde instructie

Na de klassikale uitleg kan de leerkracht aan de kinderen die het nodig hebben extra uitleg geven; we noemen dit verlengde instructie. Verlengde instructie wordt aan individuele leerlingen en kleine groepen gegeven en kan ook door de onderwijsassistent worden gegeven.

 

Zelfstandig werken

Onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur waarbij kinderen een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht bezig kunnen zijn. Zij leren zelfstandig taken uit te voeren, rekening houdend met de andere leerlingen. De leerkracht maakt zo tijd vrij om bijvoorbeeld aan een klein groepje verlengde  instructie te geven.


Samenwerken

Op bepaalde momenten stimuleren we de kinderen om samen te werken. Hiervoor gebruiken we  werkvormen die uitnodigen tot overleg en samenwerking, zogenaamde coöperatieve werkvormen.