ONDERWIJS

Godsdienst en levensbeschouwing

Wij zijn een openbare basisschool. Leerlingen moeten ons inziens de kern van de zes grote wereldgodsdiensten in de wereld kennen. Dit is een onderdeel van de lessen wereldoriëntatie, maar we besteden hier ook aandacht aan tijdens kringgesprekken en excursies naar gebedshuizen.