ONDERWIJS

Bewegingsonderwijs

In de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de grove motoriek door middel van bewegingsonderwijs. Dit gebeurt zowel binnen in het speellokaal als tijdens het buiten spelen op het schoolplein. Op dit moment krijgen onze kleuters eens per week les van een vakleerkracht.

 

De groepen 3 t/m 8 krijgen ook les van een vakleerkracht. Deze vakleerkracht zorgt ook voor het lesschema voor bewegingsonderwijs. De lessen vinden plaats in de gymzaal aan de Meeslaan.

 

De groepen 3 en 4 gaan daarnaast een half jaar lang eens per week zwemmen.