https://regenboog-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad | Stichting OPO-R Regenboog

Ouderraad

De oudervereniging van De Regenboog zet zich met plezier en enthousiasme in voor evenementen en activiteiten voor en door de leerlingen van onze school. Die steun is zowel praktisch als financieel van aard. Als ouder/verzorger van een of meerdere leerlingen van De Regenboog bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Daarom willen wij u graag uitleggen waarom het zo belangrijk is dat de Oudervereniging bestaat en u enthousiast maken voor onze activiteiten.

De Oudervereniging heeft (statutair) de volgende doelstellingen.
Wij willen:

•    alle ouders en leerlingen op een positieve manier betrekken bij de school, 
•    een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school, 
•    het openbare karakter van de school mede bevorderen, 
•    het schoolteam ondersteunen bij het vervullen van haar taken, 
•    gevraagd en ongevraagd de Medezeggenschap Raad (MR) adviseren m.b.t. aangelegenheden van leerlingen en/of ouders, 
•    activiteiten georganiseerd door de school voor en door de leerlingen en ouders financieel ondersteunen
•    de ouderbijdrage en de bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje incasseren en beheren.

Enkele voorbeelden van activiteiten die de Oudervereniging ondersteunt zijn:
* het sinterklaasfeest en het kerstfeest met de versiering/aankleding school,
* het zomerfeest en de Koningsspelen
* de kinderboekenweek en de voorleesdagen,
* de avondvierdaagse en het schoolreisje.

De ouderraad wordt gevormd door een aantal ouders die samenwerken met een aantal commissies vanuit school (docententeam). Samen zijn zij verantwoordelijk voor bovenstaande activiteiten en zorgen ervoor dat de feesten en activiteiten geregeld worden. Om deze activiteiten tot een succes te brengen is uw hulp/enthousiasme ook erg welkom en nodig. Vele handen maken namelijk licht werk!  Wanneer u het leuk zou vinden te helpen in een van deze commissies laat het ons dan weten via het onderstaande formulier.

Samenstelling kerngroep oudervereniging
Lucinda Knoppers
***

Uw ouderbijdrage
De ouderbijdrage komt volledig ten gunste aan alle kinderen van De Regenboog. Nu u weet welke activiteiten de Oudervereniging steunt, begrijpt u dat wij uw financiële steun, middels de ouderbijdrage, ook hard nodig hebben! Ouders ontvangen elk schooljaar een brief van Janine met daarop de bedragen van het schoolreisje, de ouderbijdrage en de manier waarop die voldaan kan worden.

We kunnen over de afgelopen schooljaren terugkijken op zeer geslaagde activiteiten. Wij willen hierbij nadrukkelijk aangeven dat de ouderbijdrage weliswaar vrijwillig is, maar dat er voor de begroting vanuit wordt gegaan dat alle ouders/verzorgers de ouderbijdrage voor elk kind betalen. Alleen dan kunnen wij leuke activiteiten blijven organiseren voor al onze kinderen.

Oudervereniging bereiken

Heeft u een vraag, opmerking of een goede tip. Via dit formulier kunt u de oudervereniging van de Regenboog bereiken en een berichtje sturen.