Toestemmingsformulier AVG

Via dit formulier kunt u aangeven hoe beeldmateriaal van uw kind gebruikt mag worden.