Actueel

Het laatste stukje

De meivakantie is voorbij en we zijn gestart met het laatste stuk van het schooljaar. Natuurlijk zal er nog heel veel gewerkt worden, maar er staan ook heel veel andere dingen op de agenda. Zoals het pleinfeest, de schoolreisjes, het kamp van groep 8 en nog veel meer.
lees meer

Een mooie, kleine en gezonde school in Tiel-Oost.  Het team van de Regenboog staat voor een persoonlijke benadering van kinderen en hun ouders, iedereen is welkom!

Wij gaan voor goed onderwijs voor elk kind, taal en rekenen vormen de basis. Daarnaast is er expliciet aandacht voor betrokkenheid, burgerschap en verantwoordelijkheid. Deel uit maken van de samenleving.

Wij geloven dat  kinderen het best functioneren in een rustige, veilige en gestructureerde omgeving.  Aandacht voor creativiteit zie je terug in onze maandvieringen en wekelijkse muzieklessen.

Nieuwsgierig? U en uw kind zijn van harte welkom om te komen kijken!